THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP và KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 41

KHOA LUẬT HÌNH SỰ THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA 41 - NĂM 2020:

Thực hiện Thông báo của Nhà trường về việc lùi thời gian nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận Tốt nghiệp Khóa 41 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Khoa Luật hình sự thông báo thời gian và địa điểm nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận Tốt nghiệp như sau: 

1. ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỰC TẬP: 

- Thời gian nộp: ngày 02/6/2020 (Buổi sáng từ 8:00 đến 11:30.  Buổi chiều từ 14:00 đến 16:30). 

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Luật hình sự - A206 Cơ sở Nguyễn Tất Thành. 

 

2. ĐỐI VỚI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 

- Thời gian nộp: ngày 09/6/2020 (Buổi sáng từ 8:00 đến 11:30.  Buổi chiều từ 14:00 đến 16:30).

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Luật hình sự - A206 Cơ sở Nguyễn Tất Thành. 

 

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng các yêu cầu của Báo cáo thực tập, Khóa luận tốt nghiệp và nộp đúng tiến độ theo Thông báo này. Khi nộp nhớ ký nộp vào Danh sách. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: tqminh@hcmulaw.edu.vn   (Thầy Trần Quốc Minh - Bí thư Đoàn khoa)

(Đính kèm Thông báo số 439/TB-ĐHL)   

TB_439_15.05.2020_Thong bao huong dan thuc hien Ke hoach thi, thuc tap va xet cong nhan tot nghiep cac lop he Chinh quy - Chinh thuc - Gui.doc

 

--%>
Top