THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Khoa Luật hình sự thông báo đến sinh viên hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm 2022. 

Sinh viên vui lòng có mặt trước giờ bảo vệ 45 phút để chuẩn bị. 

Trân trọng. 1 Danh sach GVHD +HĐ KLHS K43.xls

--%>
Top