HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN VÀ THỰC TẬP 2022

Khoa Luật hình sự thông báo đến sinh viên Hướng dẫn viết Khóa luận và Kế hoạch thực tập, tiêu chí đánh giá kết quả thực tập. 

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa luật hình sự: A206 cơ sở Nguyễn Tất Thành, số máy nhánh 171

Hot line:  0906877696 (chị Thảo - Trợ lý Khoa),   email: nttthao@hcmulaw.edu.vn

 

1. KHOA LUẬT HS - HUONG DAN VIET KHÓA LUẬN K43 (chính thức).doc

2. CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 2022 (chính thức) (1).doc

--%>
Top