HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN SINH VIÊN CÁC KHOA KHÁC BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI KHOA LUẬT HÌNH SỰ

HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN SINH VIÊN CÁC KHOA KHÁC BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI KHOA LUẬT HÌNH SỰ

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thực tập và hoàn thành báo cáo thực tập năm 2020, trên cơ sở nguyện vọng của các bạn sinh viên và được sự đồng ý của Lãnh đạo các Khoa khác thuộc Trường Đại học Luật TP.HCM, Khoa Luật hình sự thông báo quy trình tiếp nhận sinh viên các Khoa khác báo cáo thực tập tại Khoa Luật hình sự như sau:

- Đối tượng: sinh viên chính quy năm cuối chuyên ngành Luật các Khoa thuộc Trường Đại học Luật TPHCM đang trong quá trình thực tập có nguyện vọng báo cáo thực tập theo lĩnh vực của Khoa Luật hình sự. 

- Điều kiện:  Sinh viên xin chuyển phái có lý do chính đáng và có sự đồng ý bằng Văn bản của Lãnh đạo Khoa thuộc chuyên ngành sinh viên đang theo học hoặc có xác nhận của Lãnh đạo khoa bằng các hình thức khác như email ... 

- Quy trình: Sinh viên khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Khoa mình, sẽ thực tập và hoàn thành Báo cáo thực tập theo tiêu chí của Khoa Luật hình sự theo Hướng dẫn của Khoa Luật hình sự về hình thức và nội dung (đã được đăng tải trên Website Khoa Luật hình sự). Khi nộp báo cáo thực tập kèm theo Văn bản đồng ý chuyển của Lãnh đạo khoa (nếu xác nhận email vui lòng in ra nộp kèm theo Báo cáo thực tập hoặc chuyển tiếp email xác nhận đồng ý của Lãnh đạo khoa về Khoa Luật hình sự với đầy đủ thông tin sinh viên và nội dung xin chuyển). Khoa luật hình sự sẽ chấm báo cáo thực tập theo tiêu chí của Khoa Luật hình sự và chuyển về Khoa chuyên ngành của sinh viên. 

- Về tiêu chí đánh giá, hình thức và nội dung:  Báo cáo thực tập sinh viên thực hiện theo Hướng dẫn của Khoa Luật hình sự đã được đăng tải trên website Khoa Luật hình sự. 

Sinh viên tham khảo thêm về hướng dẫn Báo cáo thực tập trong các bài đăng khác. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: tqminh@hcmulaw.edu.vn. (Thầy Trần Quốc Minh - Bí thư Đoàn khoa Luật hình sự)

--%>
Top