HƯỚNG DẪN BỔ SUNG BÁO CÁO THỰC TẬP và THỜI GIAN, HÌNH THỨC NỘP BÁO CÁO

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG BÁO CÁO THỰC TẬP và THỜI GIAN, HÌNH THỨC NỘP BÁO CÁO

Do ảnh hưởng của CoVid-19, trong thời gian vừa qua một số sinh viên phải dừng việc thực tập tại các đơn vị để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong tình hình trên, Khoa Luật  hình sự bổ sung hướng dẫn về báo cáo thực tập như sau:

  • Đối với những trường hợp thực tập bình thường, sinh viên viết báo cáo theo thông báo trước đây đã được đăng tải trên Website của Khoa.
  • Đối với những trường hợp bị gián đoạn trong việc thực tập, sinh viên có thể chọn một trong các cách thức:

 

  • +Viết Báo cáo thực tập theo hướng dẫn trước đây nhưng có ghi chú vào Nhật ký thực tập thời gian bị gián đoạn vì phòng, chống CoVid-19. Nếu vào hạn cuối cùng nộp báo cáo thực tập (29/06/2021), đơn vị nơi sinh viên thực tập vẫn tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch và sinh viên không thể lấy được xác nhận của đơn vị thực tập thì sinh viên ghi chú vào trong báo cáo thực tập để Khoa kiểm tra.
  • +Viết Báo cáo thực tập theo mẫu mới, nội dung liên quan đến nghiên cứu các bản án thực tiễn để từ đó phát hiện ra các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng luật hình sự, luật tố tụng hình sự hiện hành cũng như các vấn đề liên quan đến khoa học tội phạm học, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật,các biện pháp đảm bảo áp dụng đúng quy định của pháp luật hoặc các vấn đề liên quan đến phòng ngừa tội phạm. Các yêu cầu cụ thể thực hiện theo file đính kèm. 

 

Hình thức và thời hạn nộp Báo cáo thực tập

Thời hạn nộp báo cáo thực tập:

 

+ Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên . Ghi rõ nơi nhận Khoa luật hình sự, Phòng A206, SĐT Nguyễn Thị Thanh Thảo – 0906877696.

+ Sinh viên không nộp báo cáo thực tập trực tiếp tại Trường.

+ Đối với sinh viên có thời gian thực tập kết thúc vào ngày 25/6/2021: Nộp trước ngày 29/06/2021 (thứ 3);

+ Đối với sinh viên có thời gian thực tập kết thúc vào ngày 09/7/2021: Nộp trước ngày 13/07/2021 (thứ 3).

 

Huong dan bsung ve báo cáo thực tập 25.6.2021 (2).docx

--%>
Top