HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP BỔ SUNG NĂM 2020 - Dành cho sinh viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP 2020 BỔ SUNG dành cho sinh viên bị ảnh hưởng do dịch COVID: 
 
Do tình hình dịch COVID-19, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong quá trình thực tập và làm Báo cáo thực tập theo hướng dẫn mẫu cũ như phải có Nhật ký thực tập, Phiếu đánh giá nhận xét của đơn vị, và nội dung của báo cáo theo mẫu cũ ... . , Nhằm giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc hoàn thành Báo cáo thực tập năm 2020, Khoa Luật hình sự đã ban hành Hướng dẫn báo cáo thực tập bổ sung năm 2020 có nhiều thay đổi so với mẫu cũ 
 
Các nội dung thay đổi bao gồm: Tiêu chí đánh giá, Mẫu báo cáo thực tập, Hình thức và NỘI DUNG Báo cáo thực tập (3 LĨNH VỰC: LUẬT HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ và TỘI PHẠM HỌC). (vui lòng xem kỹ trong file đính kèm)
 
Sinh viên năm cuối đang trong quá trình thực tập nếu do ảnh hưởng của Covid, hoàn thành Báo cáo thực tập theo hướng dẫn mới và nộp về Khoa Luật hình sự theo đúng tiến độ yêu cầu trong Hướng dẫn. 
 
(Đính kèm file Hướng dẫn Báo cáo thực tập bổ sung và Phụ lục các biểu mẫu kèm theo)

 

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho sinh viên bị ảnh hưởng do dịch Covid, các sinh viên vẫn thực tập bình thường thì viết báo cáo theo thông báo trước đây đã được thông báo cho các lớp (footnote 1)

 
Trân trọng. 
--%>
Top