GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ VIỆC THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2023

Khoa Luật hình sự thông báo việc giải đáp thắc mắc về việc thực tập, viết báo cáo tốt nghiệp năm 2023 cho sinh viên của Khoa Luật Hình sự.

- Thời gian: 19:00 ngày 20/03/2023

- Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Google Meet

https://meet.google.com/meq-dczu-hmk

Dial in (audio only): ‪(US) +1 505-445-7662‬ PIN: ‪730 985 040#‬

--%>
Top