DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Khoa Luật Hình sự thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp năm 2023.

Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để viết khoá luận và nộp lại theo đúng thời hạn đã thông báo.

 

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file
--%>
Top