DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2022

Khoa Luật hình sự thông báo đến sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2022 (file đính kèm). Sinh viên vui lòng liên hệ giảng viên hướng dẫn để hoàn thành đề tài theo đúng tiến độ. 

Trân trọng. 

 

Danh sach GVHD đề tài khóa luận 2022.xls

--%>
Top