Căn cứ đánh giá kết quả thực tập năm 2024

Khoa Luật hình sự thông báo Căn cứ đánh giá kết quả thực tập năm 2024

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Luật hình sự - A.206 cơ sở Nguyễn Tất Thành. Số máy nhánh 171 hoặc Email: ntthao@hcmulaw.edu.vn - Chị Thảo (trợ lý Khoa)

Hotline:  0906877696  - Chị Thảo (trợ lý Khoa)

KHOA LUẬT HÌNH SỰ - CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 2024.doc

--%>
Top