Giới thiệu Hội thảo khoa học “Chứng cứ và chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự” diễn ra ngày 08/11/2023

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã trải qua gần6 năm thi hành. Đây là thời điểm thích hợp để tổng kết, đánh giá lại một cách toàn diện những quy định của Bộ luật này, đặc biệt là chế định chứng cứ và chứng minh. Trên tinh thần đó, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Chứng cứ và chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự”. Hội thảo khuyến khích sự trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý và những người thực hiện công tác đào tạo, thực thi pháp luật. Mục tiêu sau cùng là xác định những hạn chế của khung pháp lý Việt Nam về chứng cứ, chứng minh là một phần nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự. Trên cơ sở đó Hội thảo góp phần tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự.

Hội thảo được tổ chức với mục đích:

- Tạo một diễn đàn trao đổi quan điểm, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự

- Giới thiệu, phân tích quy định pháp luật về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự của một số khu vực, quốc gia khác như Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc,…

- Đánh giá toàn diện, chuyên sâu quy định của pháp luật Việt Nam về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự

- Đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự và bảo đảm thực hiện

- Thu hút sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến vấn đề chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự

Các chủ đề của Hội thảo:

1- Những học thuyết cơ bản về chứng cứ trong tố tụng hình sự

2- Xác định xu hướng phát triển của pháp luật Việt Nam về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự

3- Các nguyên tắc loại trừ chứng cứ trong tố tụng hình sự: Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam

4- Các loại nguồn chứng cứ trong tố tụng hình sự (dữ liệu điện tử, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản,…)

5- Đối tượng, chủ thể chứng minh trong tố tụng hình sự (nguyên nhân và điều kiện phạm tội, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, trách nhiệm chứng minh của Toà án,…)

6- Đảo ngược trách nhiệm chứng minh trong tố tụng hình sự

7- Tiền mã hoá và vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự

8- Chứng cứ và chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự về một số tội phạm (tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm về chức vụ;…)

Hội thảo sẽ thu hút đông đảo các đại biểu khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật hình sự, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và nhiều chuyên gia đang giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo pháp luật,..

 

Hội thảo sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 08 tháng 11 năm 2023 (8:00 - 12:00, trực tiếp và trực tuyến) tại Hội trường A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4.

-------

Đơn vị phụ trách chuyên môn của hội thảo: Khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật TP. HCM

--%>
Top