V/V BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TRƯỞNG KHOA LUẬT HÌNH SỰ NHIỆM KỲ 2020-2025

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA LUẬT HÌNH SỰ NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện các quy định về quản lý viên chức và quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 3 và 4/2020 Lãnh đạo Nhà trường đã có các quyết định về công tác nhân sự tại Khoa Luật hình sự, cụ thể: 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Trưởng khoa Luật Hình sự  theo Quyết định số 276/QĐ – ĐHL ngày 01/4/2020 của Lãnh đạo Nhà trường về việc bổ nhiệm PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức Trưởng khoa Luật Hình sự nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Ảnh: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng Khoa luật hình sự nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Trước đó, vào ngày 27/3/2020 Lãnh đạo Trường đã có Quyết định số 275/QĐ-ĐHL về việc thôi chức vụ viên chức quản lý do hết nhiệm kỳ đối với TS. Võ Thị Kim Oanh, Trưởng Khoa Luật Hình sự nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Ảnh: TS. Võ Thị Kim Oanh - Nguyên Trưởng Khoa luật hình sự)

Kế thừa những truyền thống tốt đẹp của Khoa Luật hình sự cùng với sự thay đổi về nhân sự Lãnh đạo khoa, tập thể Khoa Luật hình sự tin tưởng rằng, Khoa Luật hình sự sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp và có sự phát triển mạnh mẽ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cũng như các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường, Khoa Luật hình sự sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên và học viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(Người đăng: Trần Quốc Minh)

--%>
Top