HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HÌNH THỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K42

HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 42 - NĂM 2021

Khóa luận tốt nghiệp cử nhân là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nội dung khóa luận phải giải quyết tốt các nhiệm vụ về mặt lý luận cũng như thực tiễn mà đề tài nghiên cứu đã đặt ra.

Nhằm giúp sinh viên Khoa luật hình sự hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp cử nhân theo đúng yêu cầu Nhà trường đặt ra, Khoa Luật hình sự ban hành Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cử nhân dành cho Khóa 42 năm học 2019-2020. Nội dung trong Hướng dẫn đính kèm thông báo này. Sinh viên vui lòng xem kỹ Hướng dẫn và liên hệ Giảng viên hướng dẫn theo Kế hoạch đã phân công trước đó và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp đúng tiến độ theo quy định. 

THỜI HẠN NỘP KHÓA LUẬN: 

Sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho Trợ lý khoa tại Phòng A206 - Cơ sở Nguyễn Tất Thành. 

Thời gian: 07/07/2021, sáng: 8.30 đến 11.30, chiều: 14.00 đến 16:00.

(Đính kèm Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp Khóa 41) 

KHOA LUẬT HS -HUONG DAN VIET KL-K41.doc

--%>
Top