BUỔI TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 42

Khoa Luật hình sự thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 42 về thời gian Buổi trao đổi giải đáp thắc mắc về Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp như sau: 

- Thời gian: 10 giờ ngày 24/3/2021 - Thứ 4

- Địa điểm: Giảng đường C203 - Cơ sở Nguyễn Tất Thành

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa luật hình sự và các Thầy, Cô, sinh viên Khóa 42 

- Nội dung: trao đổi thông tin và giải đáp thắc mắc cho sinh viên Khóa 42 về các vấn đề liên quan đến thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp. 

 

--%>
Top