Đội ngũ Giảng viên Khoa Luật Hình sự năm 2023

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT HÌNH SỰ - NĂM 2023

* LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thái

Phó trưởng khoa: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy

Thông tin cá nhân: 

1. Trưởng khoa: Nguyễn Thị Phương Hoa

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Email: ntphoa@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Luật Hình sự

2. Phó trưởng khoa: Phạm Thái

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: pthai@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Tội phạm học

3. Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Luật TTHS: Lê Huỳnh Tấn Duy

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Email: lhtduy@hcmulaw.edu.vn

Bộ môn: Tội phạm học

 

4.Trợ lý khoa: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Học vị: Cử nhân Luật

Email: nttthao@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/171

* BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

5. Giảng viên: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Hình sự

Email: ntahong@hcmulaw.edu.vn

 

6. Giảng viên: Nguyễn Thị Thùy Dung

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: nttdung_hs@hcmulaw.edu.vn

 

7. Giảng viên: Phan Thị Phương Hiền

Học vị: Thạc sĩ Luật, giảng viên chính

Email: ptphien@hcmulaw.edu.vn

 

8. Giảng viên: Lê Vũ Huy 

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

Email: lvhuy@hcmulaw.edu.vn

 

9. Giảng viên: Kim Nguyễn Hồng Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: knhminh@hcmulaw.edu.vn

 

10. Giảng viên: Hoàng Thị Tuệ Phương 
Học vị:Tiến sĩ Luật    
Email: httphuong@hcmulaw.edu.vn

 

11. Giảng viên: Mai Khắc Phúc 

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

Email: mkphuc@hcmulaw.edu.vn

 

12. Giảng viên: Phan Anh Tuấn 

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính 

Email: patuan@hcmulaw.edu.vn

 

13. Giảng viên: Trần Thanh Thảo 

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

Email: ttthao@hcmulaw.edu.vn

 

14. Giảng viên: Mai Thị Thủy 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: mtthuy@hcmulaw.edu.vn

 

15. Giảng viên:Trần Văn Thượng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tvthuong@hcmulaw.edu.vn

 

16. Giảng viên: Trần Ngọc Lan Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tnltrang@hcmulaw.edu.vn

 

17. Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Trâm

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ntmtram@hcmulaw.edu.vn

 

18. Giảng viên: Lê Tường Vy

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: ltvy@hcmulaw.edu.vn

 

*  BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

19. Giảng viên: Trần Kim Chi

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tkchi@hcmulaw.edu.vn

 

20. Giảng viên: Lê Thị Thùy Dương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: lttduong@hcmulaw.edu.vn

 

21. Giảng viên: Đinh Văn Đoàn 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: dvdoan@hcmulaw.edu.vn

 

22. Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ntthang@hcmulaw.edu.vn

 

23. Giảng viên: Phạm Thị Tuyết Mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: pttmai@hcmulaw.edu.vn

 

24. Giảng viên: Trần Quốc Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: tqminh@hcmulaw.edu.vn

 

25. Giảng viên: Võ Thị Kim Oanh

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: vtkoanh@hcmulaw.edu.vn

 

26. Giảng viên: Vũ Thị Quyên

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: vtquyen@hcmulaw.edu.vn

27. Giảng viên: Nguyễn Phương Thảo

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: npthao_hs@hcmulaw.edu.vn

 

*  BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

28. Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tội phạm học

Email: nhbkhanh@hcmulaw.edu.vn

 

29. Giảng viên: Lê Nguyên Thanh 

Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email:lnthanh@hcmulaw.edu.vn

 

30. Giảng viên: Lê Thị Anh Nga

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: ltanga@hcmulaw.edu.vn

 

31. Giảng viên: Đinh Hà Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cúu sinh

Email: dhminh@hcmulaw.edu.vn

--%>
Top