Nghề Luật sư và hoạt động Tư vấn pháp luật

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỰ CHỌN NGHỀ LUẬT SƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

(DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ)

 

 

1. Tên học phần: Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật.

2. Số đơn vị học trình: 2

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 4 học vào học kỳ 7.

4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp: 20 tiết

- Thảo luận: 10 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: 

Đây là môn học mang tính định hướng nghề nghiệp nên phải được học vào năm cuối trước khi đi thực tập sau khi đã học xong hầu hết các môn luật. 

6.Mục tiêu của học phần:

Trang bị kiến thức nghề nghiệp cho sinh viên có định hướng sau tốt nghiệp sẽ hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Tổ chức luật sư và tư vấn pháp luật tại Việt Nam.

- Giới thiệu về nghề luật sư, tư vấn pháp luật :

+ Nhu cầu giúp đỡ pháp lý và tư vấn pháp luật tại Việt Nam.

+ Nhiệm vụ, tiêu chuẩn và phẩm chất cần có của người luật sư, tư vấn pháp luật.

+ Một số kỹ năng nghiệp vụ của luật sư, tư vấn pháp luật.

8. Tài liệu học tập: 

Đây là môn học đặc thù mang tính nghề nghiệp do giáo viên tự soạn bài giảng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nên không có tài liệu học tập chính thức cho sinh viên

9. Phương pháp giảng dạy:

- Giảng lý thuyết:

+ Thuyết trình

+ Đối thoại

- Tự học có hướng dẫn

- Thảo luận

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:

+ Dự lớp: Đầy đủ

+ Thảo luận: Tích cực

+ Bản thu hoạch: Có bản thu hoạch đạt yêu cầu

+ Thuyết trình: Có bài thuyết trình chất lượng

+ Tham gia nghiên cứu khoa học: Được báo cáo ở cấp khoa, trường hay đạt các giải ở các cấp khác nhau

+ Thi hết học phần: Đạt, khá, giỏi, xuất sắc

10.2. Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm:

Thi viết: Lý thuyết + Trắc nghiệm

10.3. Điểm học phần = 80% điểm thi kết thúc học phần + 20% các điểm đánh giá bộ phận.

11. Thông tin về giảng viên: 

LS Nguyễn Minh Tâm

 

--%>
Top