LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - HP2

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

(Học phần bắt buộc)

1. Tên học phần: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ (LTTHS 2)

2. Số đơn vị học trình: 2 đvht

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3, 4 (Học kỳ 5, 6, 7)

4. Phân bổ thời gian. 

- Giảng lý thuyết: 18 tiết.

- Thảo luận + kiểm tra thường xuyên: 12 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Kiến thức giáo dục đại cương; kiến thức cơ sở khối ngành và ngành; luật hình sự

6. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho người học những kiến thức lý thuyết và những kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần. 

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về trình tự, cách thức và thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm và thủ tục xét xử đặc biệt vụ án hình sự.

8. Tài liệu học tập:

- Giáo trình Luật Tố tụng hình sự- ĐH Luật HN- NXB CAND.

- Tài liệu Hướng dẫn học tập môn Luật TTHS- ĐH Luật TP HCM.

- Sách tham khảo: Tội phạm học, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự Việt Nam- NXB CTQG-1995, Tư pháp hình sự so sánh- Viện NCKHPL-BTP- 1999.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của chuyên ngành luật và các tạp chí khoa học chuyên ngành: Tạp chí TAND, tạp chí Nhà nước và pháp luật, tạp chí Khoa học pháp lý, tạp chí Luật học, tạp chí Dân chủ và pháp luật, tạp chí Lập pháp…

9. Phương pháp giảng dạy:

- Giảng lý thuyết:

+ Thuyết trình.

+ Đối thoại.

- Tự học có hướng dẫn. 

- Thảo luận.

- Diễn án, tiếp xúc với thực tế.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.

10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:

- Thảo luận (Thái độ tham gia thảo luận)

- Viết báo cáo thu hoạch khi đi kiến tập.

- Viết bài thuyết trình.

- Tham gia diễn án. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học: Được báo cáo ở cấp khoa, trường hay đạt các giải ở các cấp khác nhau.

- Kiểm tra thường xuyên.

- Thi hết học phần.

10.2. Hình thức thi kết thúc học phần:

- Thi viết (Trắc nghiệm, tự luận)

- Vấn đáp

10.3. Điểm học phần= 80% điểm thi kết thúc học phần + 20% các điểm đánh giá bộ phận12. Ngày phê duyệt:

13. Cấp phê duyệt:

 

--%>
Top